Ιθαγένεια των εξαρτημένων της Αντίγκουα και της Μπαρμπούντα

Ιθαγένεια των εξαρτημένων της Αντίγκουα και της Μπαρμπούντα

Οι οικογενειακές εφαρμογές θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέλη της οικογένειας.

  • Ένας σύζυγος του κύριου αιτούντος
  • Ένα παιδί του κύριου αιτούντος ή του / της συζύγου του που είναι κάτω των 18 ετών
  • Ένα παιδί του κύριου αιτούντος ή του / της συζύγου του / της που είναι τουλάχιστον 18 ετών και κάτω των 28 ετών και το οποίο παρακολουθεί με πλήρη απασχόληση σε αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υποστηρίζεται πλήρως από τον κύριο αιτούντα
  • Ένα παιδί του κύριου αιτούντος ή του συζύγου του κύριου αιτούντος που είναι τουλάχιστον 18 ετών, το οποίο έχει σωματική ή ψυχική πρόκληση, και το οποίο ζει και υποστηρίζεται πλήρως από τον κύριο αιτούντα
  • Γονείς ή παππούδες του κύριου αιτούντος ή του / της συζύγου του άνω των 58 ετών που ζουν και υποστηρίζονται πλήρως από τον κύριο αιτούντα.

Ιθαγένεια των εξαρτημένων της Αντίγκουα και της Μπαρμπούντα

Για τους σκοπούς του Προγράμματος Ιθαγένειας της Αντίγκουα και της Μπαρμπούντα ως «παιδί» νοείται ένα βιολογικό ή νόμιμα τέκνο του κύριου αιτούντος ή του συζύγου του κύριου αιτούντος.

Αγγλικά
Αγγλικά